Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır

2019 Yılı Genelgeleri

Genelge Dökümanlar
26 Nisan 2019, Cuma
ODALARA 27 NOLU GENELGE (Stok Takip Programı Hk.)
24 Nisan 2019, Çarşamba
ODALARA 26 NOLU GENELGE (Yıllık İşletme Cetveli Hk.)
19 Nisan 2019, Cuma
ODALARA 25 NOLU GENELGE (Ahilik Haftası Hk.)
19 Nisan 2019, Cuma
ODALARA 24 NOLU GENELGE (İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ve Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeleri Hk.)
19 Nisan 2019, Cuma
ODALARA 23 NOLU GENELGE (Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Hk.)
19 Nisan 2019, Cuma
ODALARA 22 NOLU GENELGE (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Hk.)
4 Nisan 2019, Perşembe
ODALARA 21 NOLU GENELGE (İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetleri Eğitimi Hk.)
3 Nisan 2019, Çarşamba
ODALARA 20 NOLU GENELGE (İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.)
25 Mart 2019, Pazartesi
ODALARA 19 NOLU GENELGE (YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI)
21 Mart 2019, Perşembe
ODALARA 18 NOLU GENELGE (ÖTV ve KDV İndirimleri Süre Uzatımı Hk.)