Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır
Başkandan Mesaj

Başkandan Mesaj

Mütevazi sermayesi ve yoğun emeği ile birlikte meslek ve sanata dayalı çalışan esnaf ve sanatkarın üstün hizmet ve kaliteli ürün üreterek, istihdam yaratarak şehir ekonomisine ve dolayısı ile ilke ekonomisine önemli bir katkı sağladğığ yadsınamaz. Esnaf ve sanatkar topluluğunun bu sorumluluğunun yanı sıra çeşitli yerel ve genel bazda bir takım sorunları ve ihtiyaçları bulunmaktadır. Bize düşen görev, fiilen meslek ve sanatının icra eden 34812 esnaf ve sanatkarın sorunlarını 62 meslek odası ile birlikte en iyi sonuçları elde edecek şekilde çözmektir. Yöneticilerimiz ile birlikte mevcut olan sorunların yanı sıra doğması muhtemel sorunların önlenmesi de amaçlarımızdan bir diğerini oluşturmaktadır. Meslek Kuruluşlarının temel görevi sorunların çözümünde esnaf ve sanatkarlar ile ilgili kurumlar arasında köprü görevi kurmak, çözüm önerileri sunmak ve temsil ettiğimiz topluluğun şartlarını en iyi duruma getirmeye gayret etmektir. 

Toplumdaki esnaf ve sanatkarlar ülke ekonomisinin lokomotifidir. Bu lokomotifi takip eden vagonlar da çeşitli meslek ve sanat erbaplarından oluşmaktadır. Lokomotifin hedeflerine doğru hızla ilerlemesinin şartlarından biri meslek ve sanat erbaplarının kendini yenilemesi ve geliştirmesidir. Bu sebepledir ki, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak sahip olduğum vizyon temsil ettiğim topluluğu sürekli olarak geliştirmek, değiştirmek ve gönüştürmektir. Bu vizyon doğrultusunda esnaf ve sanatkarların çağa ayak uydurmalarını, gelişmiş ülkeler seviyesine erişmelerini sağlamak ve onları ileriye taşımak yegane hedefimdir. Bugünün esnafını yarının tüccarı, bugünün sanatkarını yarının sanayicisi yapmak gayemdir.